• Trang chủ
  • / Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành
Thực hiện các công việc liên quan trong quá trình dự thảo, ban hành và theo dõi xử lý văn bản đi của cơ quan;
  • Vào sổ văn bản đi: hỗ trợ các thao tác trong quá trình quản lý, vào sổ văn bản đi của đơn vị, xem chi tiết một VB, thêm mới một VB từ giấy vào phần mềm, sửa VB đi đã cập nhật, xóa một hoặc nhiều VB đi đã cập nhật;
  • Đăng ký phát hành: Chức năng này cho phép NSD thực hiện đăng ký Văn thư cấp số phát hành văn bản, các thao tác có thể thực hiện: Cập nhật VB cần đăng ký phát hành, xem danh sách VB chờ đăng ký, xem danh sách VB đã đăng ký, In nội dung thông tin VB;
  • Dự thảo văn bản: Chức năng này giúp NSD cập nhật thông tin cơ bản của VB dự thảo, xem danh sách VB dự thảo đã tạo, xem chi tiết VB, in thông tin VB, xóa một hoặc nhiều VB đã tạo, lọc danh sách VB cập nhật nơi nhận Vb như Đơn vị, phong ban;
  • Xử lý văn bản và trình duyệt: Chức năng này cho phép cán bộ được phân công xử lý chính và cán bộ phối hợp xử lý thực hiện cập nhật kết quả xử lý công việc và dự thảo văn bản trả lời công việc
  • Phê duyệt văn bản: hỗ trợ lãnh đạo các cấp có thể thực hiện phê duyệt văn bản đi trên phần mềm;
  • Tra cứu văn bản: Chức năng này cho phép cán bộ tìm kiếm, xem chi tiết các văn bản đã được quản lý trên phần mềm.
Bạn cần demo dùng thử phần mềm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0975 195 112.
Bài viết cùng chuyên mục