Phần mềm một cửa điện tử do công ty QTS Việt Nam phát triển gắn liền với các quy trình nghiệp vụ trong công tác giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của các cơ quan quản lý Nhà nước tại các địa phương trên cả nước; các chức năng của phần mềm tuân theo các quy trình ISO và định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính tại các cơ quan quản lý Nhà nước.
Các chức năng cơ bản của phần mềm:
 
1. Nhắc việc: Giúp cho người sử dụng sau khi đăng nhập vào phần mềm nắm được các công việc cần phải xử lý tùy theo vài trò và quyền hạn của người sử dụng phần mềm; các thông báo nhắc việc được truyền tải đến người sử dụng;
 
2. Tiếp nhận hồ sơ: cho phép người sử dụng thực hiện tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính lên phần mềm, các thông tin về hồ sơ thủ tục hành chính được cập nhật đầy đủ và có tài liệu đính kèm phục vụ cho việc xử lý nghiệp vụ trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Các hồ sơ thủ tục hành chính mới tiếp nhận được in giấy biên nhận và bàn giao cho phòng chuyên môn thụ lý theo quy định của quy trình ISO; 

3. Thụ lý hồ sơ: trong quá trình thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính, tùy theo mỗi loại thủ tục hành chính các công việc trong quá trình thụ lý hồ sơ qua các bước sau:
Phân công thụ lý: cho phép lãnh đạo các phòng chuyên môn sau khi nhận được hồ sơ mới tiếp nhận do bộ phận một cửa chuyển đến có thể thực hiện phân công cho cán bộ, chuyên viên thụ lý hồ sơ; 

4. Phê duyệt hồ sơ: sau khi lãnh đạo phòng chuyên môn trình kết quả thụ lý hồ sơ thủ tục hành chính trình lãnh đạo cơ quan phê duyệt, lãnh đạo kiểm tra thông tin trên phần mềm và thực hiện phê duyệt hồ sơ thủ tục hành chính 

5. Thu lệ phí và trả kết quả: các hồ sơ sau khi được lãnh đạo phê duyệt, trước khi trả cho công dân, thực hiện việc thu lệ phí theo quy định và thực hiện thủ tục trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và cập nhật thông tin trên phần mềm

6. Tra cứu hồ sơ và kết xuất báo cáo: chức năng hỗ trợ cho tất người sử dụng có thể tra cứu hồ sơ thủ tục hành chính đã tiếp nhận và cập nhật vào phần mềm; bên cạnh đó hỗ trợ tối đa các báo cáo tình hình giải quyết thủ tục hành chính theo các lĩnh vực và theo các thời kỳ khác nhau. Các báo cáo được kết xuất theo các mẫu báo cáo của đơn vị vận hành sử dụng phần mềm. 

Bạn cần demo dùng thử phần mềm, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0975 195 112.
 
 
Bài viết cùng chuyên mục