Trang chủ / Chính sách đổi/trả hàng và hoàn tiền
  • Trường hợp bên cung cấp tự ý hủy Hợp đồng mà không được sự chấp thuận của khách hàng thì khách hàng phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận trừ trường hợp nguyên nhân hủy Hợp đồng nguyên nhân xuất phát từ lỗi của khách hàng
  • Trường hợp khách hàng tự ý hủy Hợp đồng mà không được sự chấp thuận của nhà cung cấp thì khách hàng không được nhận lại số tiền đã thanh toán trừ trường hợp nguyên nhân hủy Hợp đồng nguyên nhân xuất phát từ lỗi của nhà cung cấp.
  • Phương thức hoàn trả tiền: Tiền mặt hoặc chuyển khoản