Trang chủ / Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
      Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng
      Phạm vi sử dụng thông tin:
 • Các thông tin cá nhân được khách hàng cung cấp có thể dùng vào các mục đích sau:
 • Cung cấp hàng hóa, dịch vụ hay thực hiện những giao dịch mà Khách hàng yêu cầu;
 • Gửi thông tin đến Khách hàng;
 • Phân tích, đánh giá và hoàn thiện sản phẩm, dịch vụ (kể cả website), công nghệ, quy trình;
 • Nâng cao mối tương tác và liên kết với Khách hàng;
 • Nếu không có sự đồng ý của Khách hàng, Carly.vn sẽ không cung cấp dữ liệu cho bên thứ ba. 

  Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng:
 • Chúng tôi cam kết bảo mật tuyệt đối những thông tin cá nhân của Khách hàng, đồng thời sẽ nỗ lực hết sức và sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà Khách hàng cung cấp cho chúng tôi trong quá trình sử dụng website qts.vn được bảo mật.
 • Không bán, chuyển giao dữu liệu thông tin cá nhân cho bên thứ ba, khi chưa được sự cho phép của thành viên, trừ trường hợp phải cung cấp thông tin cá nhân thành viên cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, http://qts.vn/ sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Nếu xét thấy thông tin của thành viên cung cấp trên http://qts.vn/ là không chính xác, chúng tôi sẽ tiến hành hủy toàn bộ những nội dung của thành viên đó được đăng tải trên http://qts.vn/.